Čtení o Jaroslavu Haškovi: Ohledávání 1919–1948

Čtení o Jaroslavu Haškovi: Ohledávání 1919–1948 - Luboš Merhaut (ed.) | Jesuslecitona.org

...uspořádání kritické, Čtení o Jaroslavu Haškovi: ohledávání 1919-1948 (ed ... Čtenářský deník: dubna 2016 ... . Luboš Merhaut) Nedávno jsem objevil, že dítko reaguje vstřícně na společné chození do knihovny. Při poslední návštěvě jsme sice jen zaběhli pro něco dětského, avšak při odchodu jsem neodolal a popadl jsem i pro sebe jednu malinkou literárněvědnou brožuru. Čtení o Jaroslavu Haškovi: Ohledávání 1919-1948. 3x Zdeněk Mahler: W. A. Mozart - Bedřich Smetana - Antonín Dvořák. Deset tis ... Antologie IPSL - Institut pro studium literatury ... . 3x Zdeněk Mahler: W. A. Mozart - Bedřich Smetana - Antonín Dvořák. Deset tisíc změn se znovu mění. Dno všeho vrchol prázdnoty: Rozhovory a promluvy českých básníků, spisovatelů a překladatelů z let 1990-1995. Čtení o Jaroslavu Haškovi (ed. Luboš Merhaut). Ohledávání 1919-1948. Institut pro studium literatury, Praha 2014, 168 s. (antologie textů), cena 151,- Kč. Čtení o Jaroslavu Seifertovi (ed. Jiří Flaišman). Hledání proměn autorovy poetiky. Institut pro studium literatury, Praha 2014, 160 s. Čtení o Jiřím Kolářovi přináší práce vesměs bilančního charakteru a převážně esejistického rázu, jako jsou portrét, nástin, příběh apod. ... sv. 3: Čtení o Jaroslavu Haškovi. Ohledávání 1919 - 1948, ed. Luboš Merhaut (168 s., 2014), sv. 4: Čtení o Jaroslavu Seifertovi. Hledání proměn autorovy poetiky, ed ... Čtení o Jaroslavu Haškovi. Ohledávání 1919-1948. Ed. Luboš Merhaut. Praha, IPSL 2014, 168 s. (Antologie, sv. 3) ISBN 978-80-87899-11-3. OBJEDNAT . Čtení o Jaroslavu Vrchlickém. Básník ve sporech o životnost díla. Ed. Michal Topor. Praha, IPSL 2013, 184 s. (Antologie, sv. 2) ISBN 978-80-87899-01-4. OBJEDNAT. Čtení o Václavu ... Kniha, Čítanka obsahuje základní literaturu o Jiřím Kolářovi z let 19561986. Jedná se o eseje a práce přehledové, snažící se uchopit básníkovu osobnost, jeho genetiku, Petr Šrámek Merhaut, Luboš (ed.): Čtení o Jaroslavu Haškovi: ohledávání 1919-1948. Praha: Institut pro studium literatury (Antologie, sv. 3) 2014. ISBN 978-80-87899-11-3. Merhaut, Luboš: Bibliografie Jiřího Opelíka 2000-2013. In Vojtěch, Daniel (ed.). Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě - pocta Jiřímu ... Kniha Čtení o Jaroslavu Haškovi představuje v chronologickém uspořádání kritické, polemické a bilanční články, které reagovaly na události posledních let života Jaroslava Haška, na jeho smrt, na vydávání, zpracovávání a recepci jeho děl,...

INFORMACE

AUTOR
Luboš Merhaut (ed.)
DIMENZE
4,38 MB
NÁZEV SOUBORU
Čtení o Jaroslavu Haškovi: Ohledávání 1919–1948.pdf

POPIS

Kniha Čtení o Jaroslavu Haškovi představuje v chronologickém uspořádání kritické, polemické a bilanční články, které reagovaly na události posledních let života Jaroslava Haška, na jeho smrt, na vydávání, zpracovávání a recepci jeho děl, především Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. Texty z let 1919–1948 dokumentují pestrý a v mnohém protikladný dobový ohlas autorovy osobité tvorby i životní a mystifikační aktivity. Výběr z rozsáhlé literatury předmětu připomíná příspěvky a autory známé více (mj. Ivan Olbracht, Max Brod, Jaroslav Durych, Viktor Dyk, F. X. Šalda, Karel Poláček, Václav Černý, Jan Grossman) i méně (Jaroslav Kolman Cassius, J. O. Novotný, Stanislav Lom, Bohuslav Koutník, František Kovárna, Jan Löwenbach, Jindřich Pinkava aj.). Antologie se soustředí na období, kdy se ve výkyvech a v sepětí s různorodými politickými a uměleckými směry a postoji utvářel kritický a literárněhistorický obraz Haškova díla. Prostřednictvím stále živých textů chce ukázat podnětné možnosti interpretace autorova spisovatelského naturelu a pojetí jeho slavné, nejednoznačné a stále znovu objevované postavy Švejka, ale i připomenout, jak vznikal odvozený fenomén tzv. švejkovství. Chce tedy rovněž naznačit povahu, dynamiku a některé charakteristické rysy umělecké a intelektuální diskuse v závislosti na proměnách situace české společnosti v průběhu tří desetiletí její existence.Úvodní studie editora Luboše Merhauta představuje Haškovu recepci literárněkritickou i zpracování literárněhistorické, postihuje však rovněž samotnou podstatu Haškova díla. Celek antologie doplňuje oddíl Bibliografie, který poskytuje základní přehled o vydaných knihách Jaroslava Haška a především o literatuře o Haškovi: připomíná existující rozsáhlé haškovské bibliografie, které má čtenář k dispozici, a představuje nejpodstatnější knižní i článkové položky literatury předmětu i v pozdějších desetiletích, včetně nejnovějších textů.

Chcete si přečíst knihu?Čtení o Jaroslavu Haškovi: Ohledávání 1919–1948 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Luboš Merhaut (ed.). Číst Čtení o Jaroslavu Haškovi: Ohledávání 1919–1948 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY